Επικοινωνία -Προετοιμασία Πανελλαδικών

ΤΟΜΗ

Αδαμών 17 και Πλειάδων 95, Ν. Κηφισιά  

ΤΟΜΗ

Τηλ: 2106253608          κιν.6983656587    

ΤΟΜΗ

 e-mail: mail@tomh.edu.gr    site: tomh.edu.gr

                 ΘΕΡΙΝΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

                                    Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ΘΕΤΙΚΗ   ΕΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΠΛΗΡ.

Μαθηματικά      5

 Βιολογία          2

Μαθηματικά   5

Φυσική                5
  Φυσική           5
ΑΕΠΠ               2
΄Εκθεση              2 ΄Εκθεση           2 ΄Εκθεση           2

Χημεία                2

Χημεία             2 ΑΟΘ                  2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5  ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΡΙΤΗ  – ΤΕΤΑΡΤΗ –  ΠΕΜΠΤΗ

 

ΕΝΑΡΞΗ:  ΔΕΥΤΕΡΑ  15    ΙΟΥΝΙΟΥ                                       

ΛΗΞΗ:       ΠΕΜΠΤΗ    16  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:  25/08/20 – 30/08/20

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΧΡΟΝΙΑΣ:  

ΔΕΥΤΕΡΑ    31/08/2020

 

Οι μαθητές της Γ΄Λυκείου γράφουν κατά τη διάρκεια της

Σχολ. χρονιάς  30 τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης

                                                              Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ    

                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

                          ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ 

                                     

         ΗΜΕΡΑ          ΩΡΑ                ΜΑΘΗΜΑ
 

       

 

   ΤΡΙΤΗ

 

 

 

 

 

09:00-09:50

09:50-10:40

 

10:55-11:45

 

  

          ΦΥΣΙΚΗ

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

                     Η΄

      ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΡΟΣ.

                          Η΄

      ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00-17:50

  17:50-18:40

 

  18:55-19:45

  19:45-20:35

 

        ΦΥΣΙΚΗ

        ΦΥΣΙΚΗ

 

        ΕΚΘΕΣΗ

        ΕΚΘΕΣΗ

 

            ΠΕΜΠΤΗ      

09:00-09:50

09:50-10:40

 

10:55-11:45

11:45-12:35

 

 

     ΧΗΜΕΙΑ

     ΧΗΜΕΙΑ

 

   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

 

                                                       Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

                         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

             ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

                              ΚΑΙ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 

               ΗΜΕΡΑ

 

              ΩΡΑ               ΜΑΘΗΜA
                ΤΡΙΤΗ  09:50-10:40

10:55-11:45

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

 

 

              ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

 

 

 

17:00 – 17:50

17:50 – 18:40

 

18:55- 19:45

19:45 – 20:35

 

ΑΝ. ΕΦ. Π.Π.

ΑΝ. ΕΦ. Π.Π.

 

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

              

                   ΠΕΜΠΤΗ

 

 

 

 

 

10:55-11:45

11:45-12:35

 

12:50-13:40

13:40 -14:30

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ.

 

Α.Ο.Θ.

Α.Ο.Θ.


   Α΄- Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά       3    ώρες

Φυσική                 3    ώρες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4  ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ         18/06/2020  – 12/07/ 2020

                                    ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΧΡΟΝΙΑΣ  ΔΕΥΤΕΡΑ 31/08/2020

 

No comments yet.

Leave a Reply